نمایشگاه ها
	
	
	بینال تصویرگری کتاب کودک . موزه هنرهای معاصر . 68
	نمایشگاه انفرادی پرتره . نگارخانه سبز . 69
	بینال پردازی معاصر . موزه هنرهای معاصر . 70
	بینال آسیایی تصویرگران کتاب کودک . موزه هنرهای معاصر . 70
	بینال بین المللی تصویرگران کتاب کودک . موزه هنرهای معاصر . 72
	نمایشگاه انفرادی پرتره . نگارخانه سبز . 73
	نمایشگاه انفرادی پرتره .فرهنگسرای بهمن . 73
	نمایشگاه کاریکاتور . آسمان آبی . فرهنگسرای بهمن . 73
	نمایشگاه نقاشی شهرهای کویر . گالری شیردل . 73
	نمایشگاه کاریکاتور سیگار . سوره . 74
	نمایشگاه کاریکاتور کتاب . نمایشگاه بین المللی کتاب . 74
	نمایشگاه دسته جمعی چهارو چهارده . گالری کیهان . 74
	نمایشگاه کیهان کاریکاتور. خانه کاریکاتور . 75
	نمایشگاه دسته جمعی نقاشی . مترو جهان کودک . 75
	نمایشگاه انفرادی پرتره . گالری برگ . 76
	نمایشگاه دسته جمعی نقاشی . گالری دریابیگی . 76
	بینال بین المللی کاریکاتور . موزه هنرهای معاصر . 76
	نمایشگاه کاریکاتور خشونت در فوتبال . دانشگاه تهران . 76
	بینال کاریکاتور چهره . موزه هنرهای معاصر . 80
	نمایشگاه دسته جمعی نقاشی اساتید دانشگاه . فرهنگسرای بهمن . 81
	نمایشگاه دسته جمعی نقاشی اساتید دانشگاه . دانشگاه شریعتی . 81
	نمایشگاه کاریکاتور جنگ نه . نمایشگاه بین المللی . 81
	نمایشگاه تصویرسازی کتاب کودک . نگارخانه صبا . 84
	
 	
	
	داوری . ورکشاپ
	
	
	عضویت در هیئت داوری فیلم های انیمیشن خانه سینما . 78
	عضویت در هیئت داوری خانه سینما .82
	برگزاری 2 ورکشاپ انیمیشن در داشگاه هنر ساری . 88
	عضویت در هیئت داوری خانه سینما . 89
	عضویت در هیئت انتخاب پویانمایی کانون پرورش فکری . 89
	عضویت در هیئت انتخاب خانه سینما . 90
	عضویت در هیئت داوری فیلم های ایران پویانمایی کانون پرورش فکری . 91
	عضویت در هیئت داوری فیلم های انیمیشن بسیج سیما . 92
	استاد رهنما در اولین همایش شخصیت سازی معاصر . 95
	عضویت در هیئت انتخاب خانه سینما . 96


	
	فیلم شناسی
	
	
	شمارش معکوس . 10 دقیقه . 77
	شهرفرنگ . 7 دقیقه . 79
	تیتراژ کودک و خردسال شبکه اول . 81 و 84
	قصه های کهن . 52 قسمت 10 دقیقه ای . 85
	ائتلاف با همکاری استاد علی اکبر صادقی . 15 دقیقه . 83
	افسانه صمد . 25 دقیقه . 85
	رستم و اسفندیار . 15 دقیقه . 85
	قصه ما مثل شد . 40 قسمت 15 دقیقه ای . 86
	نماهنگ کودکانه . 5 دقیقه . 87
	افسانه آرش . 26 قسمت 15 دقیقه ای . 89
	یوز . 3 قسمت 45 دقیقه ای . 91
	گلستان سرزمین من . 26 قسمت 15 دقیقه ای . 94
	گلستان سرزمین من2 . 26 قسمت 15 دقیقه ای . در حال ساخت

 
 	
	جوایز
	
	
	دیپلم افتخار بهترین طراحی فیلم در اولین فستیوال پویانمایی کانون . 77
	برای فیلم شمارش معکوس 
	تندیس برنزی پنجمین بینال بین المللی کاریکاتور تهران در بخش پرتره . 80
	دیپلم افتخار طراحی شخصیت انیمیشن در سومین فستیوال پویانمایی کانون . 81
	برای فیلم شهرفرنگ
	تندیس برنزی در چهارمین جشنواره پویانمایی کانون در بخش بین الملل . 83
	برای فیلم ائتلاف
	تندیس نقره در چهارمین جشنواره پویانمایی کانون در بخش سینمای ایران . 83
	برای فیلم ائتلاف 
	تندیس طلایی بخش انیمیشن جشنواره طنز تهران . 88
	کاندیدای بهترین کارگردانی سریال انیمیشن در اولین جشنواره جام جم . 90
	برای سریال افسانه ارش 
 	کاندیدای بهترین کارگردانی فیلم بلند انیمیشن در سومین جشنواره جام جم . 93
	برای سه گانه ی يوز 
	استاد نمونه سال در دانشگاه شریعتی . 95