نمایشگاه ها

بینال تصویرگری کتاب کودک . موزه هنرهای معاصر . 68 نمایشگاه انفرادی پرتره . نگارخانه سبز . 69 بینال پردازی معاصر . موزه هنرهای معاصر . 70 بینال آسیایی تصویرگران کتاب کودک . موزه هنرهای معاصر . 70 بینال بین المللی تصویرگران کتاب کودک . موزه هنرهای معاصر . 72 نمایشگاه انفرادی پرتره . نگارخانه سبز . 73 نمایشگاه انفرادی پرتره .فرهنگسرای بهمن . 73 نمایشگاه کاریکاتور . آسمان آبی . فرهنگسرای بهمن . 73 نمایشگاه نقاشی شهرهای کویر . گالری شیردل . 73 نمایشگاه کاریکاتور سیگار . سوره . 74 نمایشگاه کاریکاتور کتاب . نمایشگاه بین المللی کتاب . 74 نمایشگاه دسته جمعی چهارو چهارده . گالری کیهان . 74 نمایشگاه کیهان کاریکاتور. خانه کاریکاتور . 75 نمایشگاه دسته جمعی نقاشی . مترو جهان کودک . 75 نمایشگاه انفرادی پرتره . گالری برگ . 76 نمایشگاه دسته جمعی نقاشی . گالری دریابیگی . 76 بینال بین المللی کاریکاتور . موزه هنرهای معاصر . 76 نمایشگاه کاریکاتور خشونت در فوتبال . دانشگاه تهران . 76 بینال کاریکاتور چهره . موزه هنرهای معاصر . 80 نمایشگاه دسته جمعی نقاشی اساتید دانشگاه . فرهنگسرای بهمن . 81 نمایشگاه دسته جمعی نقاشی اساتید دانشگاه . دانشگاه شریعتی . 81 نمایشگاه کاریکاتور جنگ نه . نمایشگاه بین المللی . 81 نمایشگاه تصویرسازی کتاب کودک . نگارخانه صبا . 84

داوری . ورکشاپ

عضویت در هیئت داوری فیلم های انیمیشن خانه سینما . 78 عضویت در هیئت داوری خانه سینما .82 برگزاری 2 ورکشاپ انیمیشن در داشگاه هنر ساری . 88 عضویت در هیئت داوری خانه سینما . 89 عضویت در هیئت انتخاب پویانمایی کانون پرورش فکری . 89 عضویت در هیئت انتخاب خانه سینما . 90 عضویت در هیئت داوری فیلم های ایران پویانمایی کانون پرورش فکری . 91 عضویت در هیئت داوری فیلم های انیمیشن بسیج سیما . 92 استاد رهنما در اولین همایش شخصیت سازی معاصر . 95

فیلم شناسی

شمارش معکوس . 10 دقیقه . 77 شهرفرنگ . 7 دقیقه . 79 تیتراژ کودک و خردسال شبکه اول . 81 و 84 قصه های کهن . 52 قسمت 10 دقیقه ای 85 ائتلاف . 15 دقیقه . 83 افسانه صمد . 25 دقیقه . 85 رستم و اسفندیار . 15 دقیقه . 85 قصه ما مثل شد . 40 قسمت 15 دقیقه ای . 86 نماهنگ کودکانه . 5 دقیقه . 87 افسانه آرش . 26 قسمت 15 دقیقه ای . 89 یوز . 3 قسمت 45 دقیقه ای . 91 گلستان سرزمین من . 26 قسمت 15 دقیقه ای . 94 گلستان سرزمین من2 . 26 قسمت 15 دقیقه ای . در حال ساخت

جوایز

دیپلم افتخار بهترین طراحی فیلم در اولین فستیوال پویانمایی کانون برای فیلم شمارش معکوس 77 تندیس برنزی پنجمین بینال بین المللی کاریکاتور تهران در بخش پرتره 80 دیپلم افتخار طراحی شخصیت انیمیشن در سومین فستیوال پویانمایی کانون برای فیلم شهرفرنگ 81 تندیس برنزی درچهارمین جشنواره پویانمایی کانون در بخش بین الملل برای فیلم ائتلاف 83 تندیس نقره در چهارمین جشنواره پویانمایی کانون در بخش سینمای ایران برای فیلم ائتلاف 83 تندیس طلایی بخش انیمیشن جشنواره طنز تهران 88 کاندیدای بهترین کارگردانی سریال انیمیشن در اولین جشنواره جام جم برای سریال افسانه ارش 90 کاندیدای بهترین کارگردانی فیلم بلند انیمیشن در سومین جشنواره جام جم برای سه گانه ی يوز 93 استاد نمونه سال در دانشگاه شریعتی 95