بیوگرافی

عليرضا كاويان راد ليسانس گرافيك و فوق ليسانس انيميشن از دانشگاه هنر - تهران مدرس دانشکده هنر و معماری شريعتي و تربيت مدرس تهران فعاليت در زمينه انيميشن از سال 1373 عضويت در هيات داوري و هيات انتخاب در چهار دوره فيلم هاي انيميشن خانه سينما عضويت در هيات داوری و هيات انتخاب دو دوره جشنواره بين المللي كانون پرورش فكري كودكان عضو دو دوره هيات مديره انجمن سينمايي فيلم سازان انيميشن ايران - آ سيفا كسب ديپلم افتخار طراحي انيميشن در دو دوره جشنواره بين المللي كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان "براي فيلم هاي "شمارش معكوس" و"شهر فرنگ ساخت انيميشن "ائتلاف" به همراه علی اکبر صادقی و کسب سه جايزه بهترين اثر نوآورانه و دومين فيلم منتخب در بخش داخلی و بهترين موسيقی جشنواره ياد شده "شركت در جشنواره هاي "سيدني" و "ملبورن" استراليا با فيلم "شمارش معكوس دريافت جايزه بهترين موسيقی برای انيميشن "رستم و اسفنديار" در جشنواره کانون

فعاليت هاي ديگر

تصويرگري كتاب كودك و شركت در نمايشگاه ها و بينال هاي متعدد تصويرگري عضويت در انجمن تصويرگري كتاب كودك و تصويرگری کتاب های درسی كسب مقام دوم در زمينه كاريكاتور چهره در بينال بين المللي پنجم كاريكاتور تهران حضور در چند نمايشگاه دسته جمعي نقاشي از سال هزاروسيصدوهفتادوسه مصاحبه ها و مقالات متعدد در زمينه انيميشن در نشريات متعدد